مقالات

نکات مهم در حفظ و نگهداری خودروی شما

نکات مهم در حفظ و نگهداری خودروی شما

نگهداری صحیح و اصولی خودرو یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در افزایش طول عمر خودرو می باشد. نگهداری خودرو شامل دو قسمت اصلی بدنه و فنی بوده که هرکدام دارای نکات مربوط به خود می باشند.

تاثیر تحلیل رفتار رانندگان در سامانه های مدیریت ناوگان برکیفیت انجام ماموریت‌های درون سازمانی

تاثیر تحلیل رفتار رانندگان در سامانه های مدیریت ناوگان برکیفیت انجام ماموریت‌های درون سازمانی

تحلیل رفتار رانندگان حین انجام ماموریت و نظارت بر آن چه از لحاظ کیفیت رانندگی و چه از لحاظ انجام به موقع و صحیح ماموریت ها از اهمیت بالایی برای واحدهای حمل و نقلی برخوردار است و تاثیرات مستقیمش چه برر

نقش شاخص OTD در مدیریت ناوگان

نقش شاخص OTD در مدیریت ناوگان

ارسال به موقع مرسوله مشتریان در زمان از پیش تعیین شده نقش بسیاری بر رضایتشان دارد. ارزیابی این مسیله در ناوگان حمل و نقل یک کار مهم برای افزایش رضایت مشتریان و همچنین بهره وری سیستم می باشد.

قیمت گذاری پویا(Dynamic Pricing) و نقش آن در مدیریت ناوگان

قیمت گذاری پویا(Dynamic Pricing) و نقش آن در مدیریت ناوگان

قیمت گذاری پویا برای هر سفر یا ماموریت از جمله تکنیک های کاربردی جهت افزایش راندمان و رضایت رانندگان و در مقابل کاهش و مدیریت هزینه های جانبی می باشد.

اهمیت ردیابی خودرو برای اشخاص و شرکت ها

اهمیت ردیابی خودرو برای اشخاص و شرکت ها

ردیابی خودرو از راه دور یک امکان بسیار کاربردی برای اشخاص و بیزینس ها می باشد و کمک میکند تا بتوانند در هر شرایطی بر خودروشان نظارت داشته باشند.