قیمت گذاری پویا(Dynamic Pricing) و نقش آن در مدیریت ناوگان

01/06/28
مدیریت ناوگان ، مدیریت هزینه
قیمت گذاری پویا برای هر سفر یا ماموریت از جمله تکنیک های کاربردی جهت افزایش راندمان و رضایت رانندگان و در مقابل کاهش و مدیریت هزینه های جانبی می باشد.

قیمت گذاری پویا

در سیستم های حمل و نقلی، یکی از مهم ترین ارکان مورد توجه مدیران، بحث هزینه های ناوگان می باشد. مدیران همواره در تلاش بوده تا بر روی هزینه های انجام شده نظارت داشته باشند و تا حد امکان و تا آنجاییکه بر کیفیت فرایندها تاثیری نگذارد، آن را کاهش دهند.

برای مدیریت هزینه ها و نظارت بر هزینه کردها، راهکارها و روش های مختلفی وجود دارد. سیستم قیمت گذاری پویا یک سیستم هوشمند جهت محاسبه هزینه فرایندها براساس پارامترهای مدنظر مدیران مجموعه می باشد. در این سیستم، روش های سنتی و استاتیک قیمت گذاری کنار گذاشته شده و هر فرایند متناسب با شرایط انجام آن قیمت گذاری عادلانه خواهد شد.

در مدیریت ناوگان حمل و نقل نیز این روش بسیار مورد توجه قرار میگیرد. ماموریت های رانندگان شامل پارامترهای مختلفی می باشد که هرکدام از آنها می توانند بر قیمت گذاری تاثیرگذار باشند. پارامترهایی از جمله مسافت طی شده در هر ماموریت و ساعت کار آن می تواند بر مبلغ قابل پرداخت به راننده تاثیر داشته باشد.

این روش محاسبه و پرداخت هزینه، موجب کنار گذاشته شدن روش های سنتی، افزایش بهره وری سیستم و رضایت رانندگان و هچنین کاهش هزینه‌های بیهوده خواهد شد.

سامانه هوشمند مدیریت ناوگان کارپو با محاسبه قیمت گذاری پویا برای هرماموریت موجب افزایش راندمان سیستم شده و به مدیریت هزینه‌ها و نظارت بهتر به تفکیک هر ماموریت خواهد شد.