نقش شاخص OTD در مدیریت ناوگان

01/06/28
مدیریت ناوگان ، ردیابی خودرو ، on time delivery
ارسال به موقع مرسوله مشتریان در زمان از پیش تعیین شده نقش بسیاری بر رضایتشان دارد. ارزیابی این مسیله در ناوگان حمل و نقل یک کار مهم برای افزایش رضایت مشتریان و همچنین بهره وری سیستم می باشد.

OTD چیست ؟

otd یا on time delivery یکی از شاخص های کلیدی مهم در عملکرد رانندگان یک واحد حمل و نقلی می باشد. 

این شاخص، به تحویل به موقع کالا به مقصد مشخص شده از سوی مدیریت اشاره می کند. کلیه ماموریت های تعریف شده، دارای پارامترهای مشخص می باشند. پارامترهایی از جمله مبدا و مقصد ماموریت، زمان شروع و پایان آن و ... که کیفیت انجام ماموریت ها براساس همین پارامترها سنجیده می شود.

مدیران شرکت ها همواره در تلاشند تا نرخ otd ماموریت های تعریف شده را کاهش دهند. نقش رانندگان در تحویل به موقع کالا بسیار حایز اهمیت بوده به طوریکه نظارت بر عملکرد رانندگان و ثبت نمودن زمان ورودشان به مقصد مشخص و خروجشان از آن می تواند کمک شایانی به مدیریت این مسیله نماید. 

نرخ otd نه تنها برای مدیران شرکت ها بلکه برای تحویل گیرنده و مشتریان نیز بسیار مهم است. تحویل گیرنده براساس بازه زمانی مشخص شده در انتظار دریافت کالا بوده و زمان خود را بر همین اساس مدیریت میکند. رضایت مشتری یکی از پارامترهای مهم در کسب و کارها می باشد که زمان ارسال و تحویل کالاها متناسب با زمان اعلام شده به مشتری  یکی از مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر تجربه مشتریان درنظر گرفته می شود.

یکی از امکانات سامانه هوشمند مدیریت ناوگان کارپو مدیریت ماموریت ها و به طبع آن، مدیریت زمان تحویل کالاها به مقاصد از پیش تعیین شده می باشد. کارپو با دریافت زمان رسیدن راننده به مقصد در هر ماموریت و محاسبه میزات تاخیر آن براساس زمان مشخص شده، گزارش کاملی از میزان تاخیر کلیه ماموریت ها به همراه اطلاعات تکمیلی از هر ماموریت در اختیار مدیران قرار می دهد.