ارزیابی جامع عملکرد رانندگان و توزیع کنندگان

تحلیل نرم افزاری رفتار رانندگان در مدیریت ناوگان حمل و نقل دارای مزایای متعددی است که می‌تواند به بهبود کارایی و حفظ امنیت فرایند حمل و نقل منجر شود. این تحلیل رفتار شامل تشخیص ترمزها و شتاب های ناگهانی و پرخطر و تشخیص و گزارش سرعت غیر مجاز رانندگان می باشد. مدیران شرکت های حمل و نقلی این امکان را خواهند داشت تا از طریق هرنوع دستگاه ردیاب و یا گوشی موبایل، رفتار تحلیل شده ی رانندگان را در قالب گزارش روزانه با جزئیات کامل دریافت نمایند. برخی از مزایا و اهمیت استفاده از امکان تحلیل رفتار رانندگان به شرح زیر می باشد:

 

 بهبود ایمنی رانندگان، بار و خودروها:

 شناسایی رانندگان پرخطر، بهبود ایمنی رانندگان، خودرو و بار، کاهش آمار تصادفات و حوادث خطرناک ناشی از رانندگی را تضمین می‌کند. ضمنا این امکان منجر به گزارش عملکرد رانندگان در طول زمان خواهد شد و به مدیران در تصمیمگیری جهت نگهداشت رانندگان کمک خواهد کرد.

 

 کاهش مصرف سوخت:

یکی از عوامل تاثیرگذار بر افزایش مصرف سوخت خودروها، نحوه رانندگی رانندگان می باشد. ترمزهای بی جا و شتاب های ناگهانی، تاثیر مستقیم خود را روی میزان مصرف سوخت خواهد گذاشت.

 

 بهبود توقف‌ها و زمان‌بندی:

تحلیل رفتار رانندگان به شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا با نظارت بر عملکرد رانندگان، توقف‌های غیرضروری را کاهش داده و زمان‌بندی بهینه‌تری را برای تحویل بار و انجام عملیات حمل و نقل تعیین کنند. این کار می‌تواند به بهبود خدمات به مشتریان و افزایش رضایت آنها منجر شود.

 

کاهش هزینه‌ها:

با کاهش مصرف سوخت، زمان‌بندی بهینه‌تر و کاهش آمار و احتمال تصادفات جاده‌ای، شرکت‌ها می‌توانند هزینه‌های عملیاتی سازمان خود را کاهش دهند. این موارد شامل کاهش هزینه‌های سوخت، حوادث و تعمیرات می گردد.

 

در نتیجه، تحلیل نرم افزاری رفتار رانندگان می‌تواند به شرکت‌ها کمک کند تا بدون وابستگی به نوع ردیاب و حتی به کمک اپ موبایل، به بهبود کارایی سازمان، افزایش ایمنی و کاهش هزینه‌های عملیاتی حمل و نقل دست یابند..

راهکار اقتصادی و ويژه‌ی کارپو،
مخصوص شما