تاثیر تحلیل رفتار رانندگان در سامانه های مدیریت ناوگان برکیفیت انجام ماموریت‌های درون سازمانی

01/06/28
مدیریت ناوگان ، تحلیل رفتار ، مدیریت ریسک
تحلیل رفتار رانندگان حین انجام ماموریت و نظارت بر آن چه از لحاظ کیفیت رانندگی و چه از لحاظ انجام به موقع و صحیح ماموریت ها از اهمیت بالایی برای واحدهای حمل و نقلی برخوردار است و تاثیرات مستقیمش چه برر

تاثیر تحلیل رفتار رانندگان در سامانه های مدیریت ناوگان برکیفیت انجام ماموریت‌های درون سازمانی

در واحدهای حمل و نقلی، رانندگان نقش اساسی ایفا می کنند. همچنین رفتار و کیفیت رانندگیشان حین انجام ماموریت، نقش مهمی در سلامت خودرو و بار حین حمل و جابه جایی دارد. به طوریکه با هربار رخداد رفتار پرخطر از جانب راننده مانند ترمز ناگهانی، شتاب ناگهانی، پیچش‌ های شدید و …  خودرو مستهلک شده و احتمال خرابی بار افزایش می یابد.

از آنجاییکه این رفتارهای پرخطر به دلیل عدم وجود نظارت بر عملکرد رانندگان حین انجام ماموریت اتفاق می‌افتد، وجود یک سیستم جامع نظارتی جهت نظارت کامل بر روند انجام ماموریت ها، کاهش رخداد چنین رفتارهایی و به طبع آن، کاهش ریسک خسارت از جانب رانندگان احساس میشود.

در همچین مواردی به خصوص زمانیکه در سازمان از خودروهای ملکی متعددی استفاده می شود، به دلیل بالا بودن هزینه تعمیر و نگهداری خودروها و همچنین خسارت های وارده از سوی کالاهای اسیب دیده، اهمیت استفاده از راهکارهایی که بتواند این خسارت ها را کاهش دهد به شدت احساس می شود. 

سامانه هوشمند مدیریت ناوگان کارپو مجموعه ای از امکانات متنوع و کاربردی را جهت نظارت بر عملکرد رانندگان حین انجام ماموریت فراهم کرده است که از جمله این امکانات ردیابی خودرو ها و نمایش تاریخچه رفتارهای پرخطر هر راننده در هر ماموریت، در موقعیت مکانی و زمان مشخص برروی نقشه می باشد. این ابزار به سازمان ها کمک میکند تا علاوه بر بررسی کیفیت انجام ماموریت توسط هر راننده از لحاظ زمانبندی صحیح انجام کار، بر سلامت خودرو و بار نیز نظارت داشته باشند. ضمن اینکه رانندگان با علم به وجود سیستم نظارتی بر رفتار خود دقت بیشتری کرده و موجب کاهش ریسک می شوند.